Online vydanie mandátnych certifikátov – Registrácia

Tento sprievodca Vás prevedie procesom, ktorým požiadate o vydanie mandátneho certifikátu. Súčasťou procesu je overenie Vašej identity prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elD karta). Vďaka tomu certifikačná autorita dôveryhodným spôsobom získa Vaše osobné údaje, ktoré potrebuje na vydanie mandátneho certifikátu. V priebehu procesu budete môcť zadať korešpondenčnú adresu na zaslanie čipovej karty, ktorá bude bezpečne uchovávať Váš mandátny certifikát. Na konci tohto registračného procesu budeme potrebovať, aby ste elektronicky podpísali žiadosť o vydanie certifikátu Vaším občianskym preukazom.

Proces je možné vykonať z ľubovoľného počítača, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky. Proces trvá v priemere 5 minút.

Pred procesom ONLINE vydania si vopred overte, či máte:

  • počítač s pripojením na internet,
  • čítačku čipových kariet (integrovanú alebo zapojenú cez USB),
  • občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a znalosťou svojho BOK kódu a PIN kódu,
  • na občianskom preukaze vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu (môžete ho získať aj online cez aplikáciu eID klient),
  • nainštalovaný softvér k čítačke čipových kariet, k prihlasovaniu a k podpisovaniu (dostupný je bezplatne na slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie).
InfoBoxTextPic

Prosím vložte Váš občiansky preukaz do čítačky a proces začnete kliknutím na tlačidlo „Začať registráciu“.