Online vydanie mandátnych certifikátov – Vydanie certifikátu

Vitajte na portáli ONLINE vydania mandátnych certifikátov. Poštou ste dostali čipovú kartu MONET+ ProID+Q so sprievodným listom, ktorý Vás nasmeroval na tento portál. Proces vydania Vás prevedie online vydaním mandátneho certifikátu na dodanú čipovú kartu. V nasledujúcom kroku po overení nainštalovaných komponentov overíme Vašu identitu na základe občianskeho preukazu, preto ho vložte do čítačky a spustite aplikáciu eID Klient. Proces môžete absolvovať na ľubovoľnom počítači, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky. Proces trvá v priemere 10 minút.

Pred procesom ONLINE vydania si vopred overte, či máte:

  • počítač s pripojením na internet,
  • čítačku čipových kariet (integrovanú alebo zapojenú cez USB), do ktorej je vložený občiansky preukaz,
  • na občianskom preukaze vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu (môžete ho získať aj online cez aplikáciu eID klient), s ktorým bola podpísaná Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikát,
  • nainštalovaný softvér k čítačke čipových kariet, k prihlasovaniu a k podpisovaniu (dostupný je bezplatne na slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie),
  • novú čipovú kartu MONET+ ProID+Q, ktorú ste od nás dostali poštou,
  • v počítači nainštalovaný obslužný softvér k čipovej karte MONET+ ProID+Q, ktorý je možné stiahnuť zo stránky Podpora MONET+ ProID+Q a k nemu Návod popisujúci postup inštalácie.
InfoBoxTextPic

Prosím vložte Váš občiansky preukaz do čítačky a pokračujte stlačením nasledujúceho tlačidla